ثبت نام پزشکان

برای ثبت نام در سایت پلی نیک لطفا از سامانه امتا اقدام نمایید

با کلیک بر روی دکمه زیر وارد سامانه امتا شده و پس از ورود در این سامانه، ثبت نام شما پس از تایید پروانه طبابت انجام می‌شود

اتصال به سامانه احراز هویت امتا

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)